تبلیغات
همه چی همه چی - شوهران برگزیده جهان
 

شوهران برگزیده جهان

نویسنده: بیتا دلنواز

 

یکم از بلژیک

دومی آمریکایی بود

وسومی از انگلستان

مقام سوم را شرکت کننده ای از ترکیه بدست آورد

مقام دوم هم نصیب شرکت کننده ای از صربستان شد

و
شرکت کننده ی ایرلندی مقام نخست را کسب کرد
به خاطر حرکت واقعا رمانتیک خود
ببینید : دست خانم را گرفته

 

() نظرات