تبلیغات
همه چی همه چی - فكر میكنین پسرا و دخترا چه جوری نیمرو درست میكنن؟
 

فكر میكنین پسرا و دخترا چه جوری نیمرو درست میكنن؟

نویسنده: بیتا دلنواز

 

دخترها:

1- توی ماهیتابه روغن میریزن

2- اجاق گاز زیر ماهیتابه رو روشن میكنن

3- تخم مرغها رو میشكنن و همراه نمك توی ماهیتابه میریزن

4- چند دقیقه بعد نیمروی آماده رو نوش جان میكنن

 

پسرها:

1- توی كابینتهای بالایی آشپزخونه دنبال ماهیتابه میگردن

2- توی كابینتهای پایینی دنبال ماهیتابه میگردن و بلاخره پیداش میكنن

3- ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن

4- توی ماهیتابه روغن میریزن

5- توی یخچال دنبال تخم مرغ میگردن

6- یه دونه تخم مرغ پیدا میكنن

7- چند تا فحش میدن

8- دنبال كبریت میگردن

9- با فندك اجاق گاز رو روشن میكنن و بوی سركه همراه دود آشپزخونه رو بر میداره

10- ماهیتابه رو میشورن (بگو چرا روغنش بوی ترشی میداد!)

11- ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن واقعی میریزن

12- تخم مرغی كه از روی كابینت سر خورده و كف آشپزخونه پهن شده رو با دستمال پاك میكنن

13- چند تا فحش میدن و لباس میپوشن

14- میرن سراغ بقالی سر كوچه و 20 تا تخم مرغ میخرن و برمیگردن

15- تلویزیون رو روشن میكنن و صداش رو بلند میكنن

16- روغن سوخته رو میریزن توی سطل و دوباره روغن توی ماهیتابه میریزن

17- تخم مرغها رو میشكنن و توی ماهیتابه میریزن

18- دنبال نمكدون میگردن

19- نمكدون خالی رو پیدا میكنن و چند تا فحش میدن

20- دنبال كیسهء نمك میگردن و بلاخره پیداش میكنن

21- نمكدون رو پر از نمك میكنن

22- صدای گزارشگر فوتبال رو میشنون و میدون جلوی تلویزیون

23- نمكدون رو روی میز میذارن و محو تماشای فوتبال میشن

24- بوی سوختگی رو استشمام میكنن و میدون توی آشپزخونه

25- چند تا فحش میدن و تخم مرغهای سوخته رو توی سطل میریزن

26- توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ میریزن

27- با چنگال فلزی تخم مرغها رو هم میزنن

28- صدای گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال میشنون و میدون جلوی تلویزیون

29- سریع برمیگردن توی آشپزخونه

30- تخم مرغهایی كه با ذرات تفلون كنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو توی سطل میریزن

31- ماهیتابه رو میندازن توی سینك

32- دنبال ظرفهای مسی میگردن

33- قابلمهء مسی رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن و تخم مرغ میریزن

34- چند دقیقه به تخم مرغها زل میزنن

35- یاد نمك میفتن و میرن نمكدون رو از كنار تلویزیون برمیدارن

36- چند ثانیه فوتبال تماشا میكنن

37- یاد غذا میفتن و میدون توی آشپزخونه

38- روی باقیماندهء تخم مرغی كه كف آشپزخونه پهن شده بود لیز میخورن

39- چند تا فحش میدن و بلند میشن

40- نمكدون شكسته رو توی سطل میندازن

41- قابلمه رو برمیدارن و بلافاصله ولش میكنن

42- چند تا فحش میدن و انگشتهاشون كه سوخته رو زیر آب میگیرن

43- با یه پارچهء تنظیف قابلمه رو برمیدارن

44- پارچه رو كه توسط شعله آتیش گرفته زیر پاشون خاموش میكنن

45- نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون میخورن و چند تا فحش میدن

 

() نظرات